Redmi Note 11T Pro 关键字列表
全球首款DisplayMate A+认证LCD新机,Redmi Note 11T Pro系列5月31日首销

全球首款DisplayMate A+认证LCD新机,Redmi Note 11T Pro系列5月31日首销

5月31日晚8点,Redmi Note 11T Pro和Redmi Note 11T Pro+两款新机正式开启首销。

Redmi x 阿童木:我们都有一颗科技向善的「芯」

Redmi x 阿童木:我们都有一颗科技向善的「芯」

卢伟冰强调,Redmi Note系列将沿着“性能”与“体验”,各有侧重,以两条腿走路,走得更稳走得更远。